Формуляри за кандидатстване за работа в Германия

За кандидати за работа в България: Автобиография на български език Анкетна карта на български език Моля, попълнете документите и ги изпратете на емайл: candidat@asistent24.bg като в полето “Относно” напишете “ Кандидат за работа за България“ или по факс No: (02) 8694348 За кандидати за работа за Германия: Автобиография на немски език Анкетна карта на немски…

Общи условия за предоставяне на услуги

§ 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно. Социални услуги, предoставяни от Хепи Айс ЕООД (asistent24.bg) са: Предоставяне на придружители на болен в болнично завeдение: почасово, дневно, нощно или 24 часово придружаване 2. Обгрижване в дома на обслужвания, съгласно неговите специфични необходимости, което включва: * Поддържане на личната…