От Август 2017 работим в тясно сътрудничество с една от най-големите австрийски посреднически агенции, която ни се довери заради  нашия професионализъм, дългогодишен опит и прозрачност във взаимоотношенията.

Моделът на работа в Австрия е коренно различен от този в Германия. Ние сме на мнение, че всеки човек има право на личен избор и това е причината да предлагаме възможност  за работа и в двете държави.
В Австрия законът изисква да имате Гевербе ( Вие сте самостоятелно наето лице) или самостоятелен личен асистент.

Условия на работа:

Задълженията на самостоятелните лични асистенти са законоустановени след узаконяването на професията през 2007 г.:

Услуги в помощ на домакинството
 • приготвяне на храна
 • пазаруване
 • 
почистване
 • домакинска работа
Помощ в ежедневието при
 • организиране на ежедневието
 • извършване на ежедневни задачи
 • приемане на храна и течности, както и при приемането на лекарства
 • тоалет
, обличане и събличане
 • използване на тоалетна или тоалетен стол, включително при смяна на памперси
 • ставане, лягане, сядане и ходене
Придружаване и поддържане на социални контакти
 • водене на разговори
 • поддържане на социални контакти
 • съдействие при различни дейности
Различни медицински дейности
 • даване не лекарства
 • поставяне на бандажи и превръзки
 • поставяне на подкожни инжекции (вкл. такива с инсулин)
 • обикновено облъчване

 

НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Тренировъчен център за обучаване на нашите социални асистенти в Австрия предлага:

 •      Специализирана подготовка за работното място
 •      Правно обучение – австрийско трудово законодателство (Gewerberecht)
 •      Обучение по немски език
 •      Медицинска подготовка при обгрижване на възрастни хора
 •      Патология и симптоматика на основните заболявания при възрастните хора
 •      Основни техники при мобилизация
 •      Първа долекарска помощ (КПР)
 •      Aвстрийската култура
 •      Австрийаската кухня
 •      Годишни обучения и семинари в сферата на обгрижването
Издава Ви се сертификат за обучението от Австрийската фирма

Гарантираме Ви професионални теми, които ще  улеснят работата Ви!

Нашите социални асистенти имат както дългогодишен практически опит, така и сертифицирано обучение като болногледачи и преди започване на работа преминават допълнителна подготовка по други програми за вътрешно обучение за 24-часови домашни грижи. Ние смятаме, че тази отговорна професия може да се изпълнява само от квалифициран персонал.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА

Работно време на болногледача:

Никой не може да работи непрекъснато 24 часа. С близките на обгрижваното лице и със съответните регионални координатори в Австрия ще се обсъди на място как протича ежедневието и колко свободни часове на ден ще могат да се използват. Практиката ни показва че между 2 и 3 часа в деня социалният асистент има свободно време.

Трудов договор на болногледача:

Всички болногледачи имат регистрация за упражняване на свободна трудова дейност за гледане на болни и възрастни хора съгласно § 159 на Закона за търговията, занаятчийството и промишлеността и имат задължителна осигуровка в Социалноосигурителната каса. Самостоятелните лични асистенти се регистрират в съответната община от регионалните координатори в Австрия.

Колко дълго остават болногледачите:

Работният цикъл е 28 дни, (28 работни дни, 28 свободни дни), като първият цикъл продължава 42 дни.
След това изпращаме болногледача у дома, където почива един месец.

Хранене и квартира:

Храната и квартирата се осигуряват от клиента и са напълно безплатни за Вас. Предоставя се собствена стая на болногледача.

Отговорност:

Австрийската фирма поема отговорност, че всички самостоятелни лични асистенти имат валиден лиценз за гледане на болни и възрастни хора, плащат всички данъци и са сключили застраховка за професионална отговорност. Освен това самостоятелните лични асистенти отговарят сами за своята работа.

Социално осигуряване в Австрия:

Социалното осигуряване започва да тече от първия работен ден в Австрия. По този начин болногледачите в Австрия имат здравна и социална осигуровка, както и осигуровка за трудова злополука и професионална болест, ако посредничеството се извършва от нас.

Здравното  осигуряване, осигуряване за злополука и социално осигуряване може да се добави към социалното осигуряване в България

Пристигане / Започване на работа:

При първоначалното пристигане новият болногледач преминава 3 дни  обучение в обучителния център на Австрийската фирма- партньор.

На работното място при клиента присъстват регионалните координатори на австрийският ни партньор. При пристигането при клиента, наред с координатора, ще присъства и представител на обгрижваното лице, за да се изяснят на болногледача евентуалните привички в домакинството на пациента.

Заплащане:

Брутната заплата варира от 65 Евро  до 100 Евро на ден в зависимост от сложността на случая, Вашата компетентност за обгрижване и манипулации, както и от нивото на владеене на немски език.
Допълнително възнаграждение: Имате право да получавате детски надбавки за деца, младежи и студенти до 23-годишна възраст

 

Пътните Ви разходи се въстановяват в Австрия след като пристигнете в тренировъчния център за обучаване.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПРИ НАС  КАТО СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ В АВСТРИЯ

Изпратете  на austria@asistent24.bg следните документи:

– Автобиография с актуална снимка и данни за контакт

– Свидетелство за съдимост на български и немски език (превод)

– Удостоверение за професионална квалификация като социален асистент

Обадете ни се на тел. 0885 124 481 или 0887 151 519

Ще Ви предоставим информация с всички подробности за осигуряване на работна позиция!